TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. >> zamknij

Reklamacje

REKLAMACJE I ZWROTY

 

1. Zgodnie z ustawą z dn. 30 maja 2014r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. nr 22 poz 271 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy  (tj. od dnia złożenia zamówienia) Wymieniona ustawa ma zastosowanie do konsumentów, którymi zgodnie z art. 221 k.c. są osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004r. Nr 53 poz 533 z późń. zm.), produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. 

3. Zwrócone towary Złota Apteka przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez kupującego w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z towaru. 

4. Kupujący przesyła towar z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura) oraz kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji).

5. Koszt zwrotu pokrywa Kupujący . W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy po otrzymaniu przesyłki, Złota Apteka zwraca Kupującemu wyłącznie cenę sprzedaży towaru na rachunek wskazany przez kupującego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego zwracanej przesyłki. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy po złożeniu zamówienia, lecz przed doręczeniem wysłanej już przesyłki lub w przypadku odmowy przyjęcia przesyłki albo jej niepodjęcia w terminie, Złota Apteka zwraca Kupującemu cenę sprzedaży towaru pomniejszoną o poniesione koszty przesyłki na rachunek wskazany przez kupującego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Złotą Aptekę zwróconej przesyłki. Złota Apteka nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

6. Wszelkie zwracane towary należy opatrywać informacją: "zwrot towaru". Zwroty należy przesyłać na adres: ZŁOTA APTEKA ul. Piłsudskiego 31 lokal 5, 90-307 Łódź

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
    Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 

7. Złota Apteka zwraca Kupującemu koszty przesyłki reklamacyjnej po uwzględnieniu reklamacji na rachunek wskazany przez kupującego.

8 W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy kupującego, Złota Apteka nie zwraca kupującemu uiszczonej c.eny. Na zlecenie kupującego, przesłane w formie pisemnej lub elektronicznej, Złota Apteka odsyła ponownie towar na koszt kupującego.

9. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej i otrzymaniu od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Złota Apteka wszczyna postępowanie reklamacyjne po 21 (dwadzieścia jeden) dniach od daty nadania przesyłki. Odszkodowanie za przesyłkę (produkty) o równowartości łącznej kwoty zamówienia wypłacane jest po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rozpatrzenia reklamacji z Poczty Polskiej, która może rozpatrywać reklamację w okresie 30 (trzydzieści) dni od momentu otrzymania złożenia reklamacji przez Złotą Aptekę.

10. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki kurierskiej, Złota  Apteka natychmiast wszczyna postępowanie reklamacyjne (na postawie protokołu szkody spisanego przy doręczeniu przesyłki). Odszkodowanie za przesyłkę (towar) wypłacane jest Kupującemu po otrzymaniu pisemnego rozpatrzenia reklamacji z DPD, tj. nie później, niż po 60 dniach od daty złożenia reklamacji przez Złotą Aptekę.