TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. >> zamknij

Polityka Prywatności

 


1. Złota Apteka dba o bezpieczeństwo udostępnianych w Portalu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Złota Apteka realizuje politykę prywatności zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności poprzez prawo wglądu Użytkownika do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

3. Złota Apteka nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Portalu. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

4. Udostępnianie przez Użytkownika jego danych osobowych na rzecz innych podmiotów, reklamodawców czy Użytkowników Portalu nie jest objęte niniejszą polityka prywatności i odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

5. Aktywność Użytkownika w miejscach publicznych Portalu sprawia, że udostępnia on informacje o sobie i materiały także innym Użytkownikom oraz osobom trzecim. Informacje udostępnione podczas tej aktywności nie podlegają niniejszej Polityce.

6. Treści reklamowe związane z działalnością Złotej Apt i jej kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie Poprzez wysłanie informacji mailowej o rozwiązaniu umowy na adres internetowaapteka@zlota-apteka.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem Konta użytkownika.

8. Dane osobowe Użytkowników, których Konta zostały usunięte są przetwarzane przez Złotą Aptekę w terminie określonym w procedurze przetwarzania danych osobowych z kont usuniętych.

LOGIN I HASŁO

1. Wyłączność dostępu do Konta użytkownika zabezpieczona jest poprzez nadanie każdemu z zarejestrowanych Użytkowników indywidualnego i niepowtarzalnego hasła dostępu. Login i hasło są przesyłane po zakończeniu rejestracji w Portalu na adres e-mail Użytkownika, podany podczas rejestracji. Złota Apteka nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazania loginu i hasła osobie nieuprawnionej, w przypadku gdy Użytkownik podał błędny adres e-mail. Hasło i login powinny zostać zachowane przez Użytkownika w tajemnicy i pod żadnym warunkiem nie jest dozwolone ich udostępnianie osobom trzecim.

2. Złota Apteka stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest możliwie najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

3. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych, w szczególności hasła i loginu. Złota Apteka nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie tych danych przez Użytkownika osobom trzecim.

INDEKSOWANIE

1. Dane osobowe publikowane przez Użytkowników w Portalu mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Oznacza to, że osoby niebędące Użytkownikami mogą mieć dostęp do tych informacji.
2. Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Złota Apteką z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.

KORESPONDENCJA

1. Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego i telefonicznego ze Złota Apteką

2. Złota Apteka przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane profile.

3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu Portalu oraz jego załączników, Polityki Prywatności oraz korzystania z Portalu można uzyskać kontaktując się ze Złotą Apteką na adres internetowaapteka@złotaapteka.pl.